Dertien wereldwijde topbedrijven gaan samen waterstof promoten om klimaatdoelstellingen te halen

Dertien wereldwijde topbedrijven gaan samen waterstof promoten om klimaatdoelstellingen te halen

Nieuwe ‘Hydrogen Council’ gelanceerd in Davos

Davos, Zwitserland – 17 januari 2017: Dertien toonaangevende energie-, transport- en industriebedrijven hebben vandaag een wereldwijd initiatief gelanceerd om draagkracht te geven aan een gemeenschappelijke visie en langetermijndoelstelling voor waterstof en zo de energietransitie te versnellen.

 

Als eerste wereldwijde initiatief in zijn soort is de ‘Hydrogen Council’ vastbesloten om waterstof te promoten als een van de kernoplossingen voor de energietransitie. Waterstof is een veelzijdige energiedrager met gunstige eigenschappen: het is een schone brandstof of energiebron die op geen enkel moment CO2 genereert en kan een belangrijke rol spelen in de overgang naar een schoon, koolstofarm energiesysteem. Waterstoftechnologieën en -producten zijn de voorbije jaren sterk geëvolueerd en worden nu op de markt gebracht. Om de doelstellingen te realiseren zal de ‘Hydrogen Council’ samenwerken met en aanbevelingen formuleren voor een aantal belangrijke stakeholders zoals beleidsmakers, commerciële en waterstofbedrijven, internationale agentschappen en de burgermaatschappij.

 

Bij de lancering bevestigden de leden van de ‘Hydrogen Council’ hun ambitie om hun aanzienlijke investeringen in de ontwikkeling en commercialisering van waterstof en brandstofcellen te versnellen. Die investeringen bedragen momenteel naar schatting 1,4 miljard euro per jaar[1]. De versnelling zal mogelijk worden als de belangrijkste stakeholders hun ondersteuning van waterstof als onderdeel van de toekomstige energiemix aanvullen met geschikte strategieën en ondersteuningsprogramma’s.

 

De ‘Hydrogen Council’, die dinsdag voor het eerst vergaderde in Davos, bestaat momenteel uit dertien CEO’s en voorzitters van diverse industrie- en energiebedrijven die zich inzetten voor de ambitieuze doelstelling van twee graden Celsius zoals overeengekomen in het klimaatakkoord van Parijs 2015. De volgende internationale ondernemingen zijn momenteel betrokken bij het project: Air Liquide, Alstom, Anglo American, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group, Total en Toyota. De Raad wordt geleid door twee covoorzitters uit verschillende werelddelen en sectoren en wordt momenteel vertegenwoordigd door Air Liquide en Toyota.

 

“Het klimaatakkoord van Parijs 2015 om de klimaatverandering tegen te gaan, vormt een belangrijke stap in de juiste richting, maar vereist actie om de doelstellingen te realiseren. De ‘Hydrogen Council’ verenigt enkele van ’s werelds toonaangevende industrie-, auto- en energiebedrijven. Samen willen ze uitleggen waarom waterstof zowel voor mobiliteit als energieopwekking, industrie en woningbouw zal uitgroeien tot een van de voornaamste oplossingen voor de energietransitie en dat er dus op grote schaal nieuwe strategieën zullen moeten worden ontwikkeld. Maar dat kunnen we niet alleen. We hebben overheden nodig die waterstof ondersteunen met hun eigen acties, bijvoorbeeld door grootschalige infrastructuurinvesteringen te implementeren. We roepen de wereldleiders daarom op om zich te engageren voor waterstof zodat we samen onze gedeelde klimaatdoelstellingen kunnen realiseren en het opkomende waterstofecosysteem meer slagkracht kunnen geven.” Benoît Potier, CEO, Air Liquide.

 

“De ‘Hydrogen Council’ zal blijk geven van verantwoord leiderschap in de wereldwijde promotie van waterstoftechnologie en haar voordelen. We zullen streven naar samenwerking, medewerking en begrip van overheden, industrie en vooral het publiek. Bij Toyota hebben we altijd getracht een toonaangevende rol te spelen op het gebied van ecologische en technologische vooruitgang in de autosector, niet in het minst door de introductie van brandstofcelvoertuigen. Bovendien weten we dat waterstof niet alleen geschikt is voor transport, maar ook het potentieel heeft om de overgang naar een koolstofarme maatschappij doorheen verschillende industrieën en de volledige waardeketen te ondersteunen. De ‘Hydrogen Council’ wil die transitie actief aanmoedigen.”

Takeshi Uchiyamada, Voorzitter van Toyota.

 

Een verslag met de titel ‘How Hydrogen empowers the energy transition[2]’ – dat door de ‘Hydrogen Council’ werd besteld – legt in detail uit welk toekomstpotentieel waterstof kan bieden en stipuleert de visie van de Raad en de fundamentele acties die beleidsmakers volgens de leden moeten implementeren om de bijdrage van waterstof aan de energietransitie ten volle te ondersteunen en te promoten.

 

 

Als wereldwijde ondernemingen uit belangrijke energie- en industriesectoren zijn de leden het aan zichzelf verplicht om oplossingen te bieden die kunnen bijdragen tot de transitie naar een koolstofarme, duurzame economie. Die enorme uitdaging vergt echter gezamenlijke acties. Daarom nodigen we overheden en belangrijke maatschappelijke stakeholders uit om de bijdrage van waterstof aan de energietransitie te bevestigen en samen met ons te streven naar een doeltreffend implementatieplan.

 

 

 

 

De leden van de ‘Hydrogen Council’ vertegenwoordigen samen een totale omzet van 1,07 biljoen euro en stellen 1,72 miljoen mensen tewerk over de hele wereld[3].

 

 

[1] How Hydrogen empowers the energy transition, Report, 2017, Hydrogen Council

[2] www.hydrogencouncil.com

[3] Bedrijfsgegevens van de boekjaren 2015 en 2016

OVER WATERSTOF

Waterstof is een veelzijdige, schone en veilige energiedrager die kan worden gebruikt als brandstof om kracht op te wekken of als basismateriaal in de industrie en die gemakkelijk op grote schaal kan worden opgeslagen. De leden van de ‘Hydrogen Council’ zullen zich inzetten om de ontwikkeling van waterstof te versnellen. Waterstof kan worden geproduceerd op basis van (hernieuwbare) elektriciteit en fossiele brandstoffen met lager koolstofgehalte. Het produceert bovendien geen enkele uitstoot bij gebruik. De toepassingen voor waterstof blijven groeien, aangezien het met een hoge energiedichtheid kan worden opgeslagen en getransporteerd als vloeistof of gas, of kan worden gebruikt in brandstofcellen om warmte en elektriciteit te produceren. Die veelzijdigheid geeft waterstof een aanzienlijk potentieel voor de transportsector, de industrie en de woningbouw, alsook voor de grootschalige opslag van hernieuwbare energie. Zo wordt het een veelbelovende oplossing voor de uitdagingen van de energietransitie.

 

 

Over Toyota Belgium NV/SA