Kenshiki Forum: Toyota zet het traject uit naar een 100% CO2 reductie tegen 2035

Kenshiki Forum: Toyota zet het traject uit naar een 100% CO2 reductie tegen 2035

  • Toyota klaar voor een 100% CO2 reductie in zijn volledige aanbod van nieuwe wagens tegen 2035 in West-Europa
  • Ten minste een 50% BEV mix tegen 2030, met de mogelijkheid om dat aandeel op te schalen indien de consumentenvraag sneller zou groeien
  • Europese première van de bZ4X BEV SUV – de volgende stap in de uitbreiding van het BEV-modellenaanbod
  • Ondersteunt de waterstofeconomie met de productie van brandstofcelmodules in België
  • Uitbreiding van het elektrische aanbod, dat essentieel is voor de verkoopgroei – verkoop van 1.07 miljoen in 2021, stijging tot 1.3 miljoen in 2022

Tijdens zijn Kenshiki media-event deze week bracht Toyota Motor Europe (TME) het laatste nieuws over zijn Europese groeistrategie en deed het zijn visie, nieuwe producten en technologische ontwikkelingen uit de doeken. Er werd gefocust op het engagement van TME op het vlak van koolstofneutraliteit, de opschaling van het elektrificatieplan en de actieve rol in de uitbouw van de waterstofeconomie.

Het traject naar koolstofneutraliteit

Tijdens de plenaire briefing gaven verantwoordelijken van Toyota toelichting bij de strategie van het bedrijf om zo snel mogelijk koolstofneutraliteit te bereiken en om de koolstofuitstoot op het traject naar die neutraliteit tot een minimum te beperken. Het verlagen van de koolstofuitstoot zal gepaard gaan met een versnelde elektrificatie en een divers aanbod van CO2 efficiënte motorisaties voor al zijn klanten. ​

De komende jaren zal Toyota steeds meer praktische en betaalbare zero-emissie auto’s uitbrengen. De bZ4X is het meest recente model dat gelanceerd wordt. Tegen 2030 wordt in West-Europa gemikt op een BEV verkoopmix van ten minste 50%, met de capaciteit om dit op te schalen als de consumentenvraag sterker zou groeien.

“Na 2030 verwachten wij dat de vraag naar BEVs verder zal versnellen en Toyota zal klaar zijn om een 100% CO2-reductie te bereiken in alle nieuwe voertuigen die tegen 2035 worden verkocht in West-Europa, op voorwaarde dat voldoende laad- en waterstofinfrastructuren aanwezig zullen zijn, samen met de vereiste stijging van de hernieuwbare energiecapaciteit.” aldus Matt Harrison, President & CEO van Toyota Motor Europe

Gill Pratt, TMC Chief Scientist & TRI CEO, voegde daaraan toe dat het meest efficiënte traject naar koolstofneutraliteit gebaseerd zal zijn op een diversiteit van motorisaties gezien de diversiteit van markten wereldwijd, afhankelijk van drie sleutelfactoren: energiebronnen van diverse aard naargelang de regio’s, verschillende transportnoden van mensen en ten derde de noodzaak om de Carbon Return on Investment (CROI) te maximaliseren voor een optimaal gebruik van de schaarse grondstoffen voor batterijen:

“Toyota heeft de ambitie om miljoenen batterij-elektrische voertuigen ter beschikking te stellen van zijn klanten, maar de meest efficiënte manier om de netto koolstofuitstoot te verminderen is het gebruik van elk onderdeel van onze toolbox, waaronder Hybrid, Plug-in Hybrid, Battery Electric en Fuel Cell Electric. Het aandeel van elk van die technologieën moet optimaal afgestemd worden op de beschikbare infrastructuren en de consumentensituatie in elke regio, alsook op de beperkte beschikbaarheid en de verbeterende prestaties van batterijen”, aldus Gill Pratt, Chief Scientist de TMC & Président de TRI

Meer details over de batterijstrategie van Toyota werden uiteengezet door Gerald Killmann, Vice President van TME R&D, aansluitend bij de recente globale aankondiging van een de investeringsstrategie van €11.5 miljard in de ontwikkeling van batterijen.

Er werd van start gegaan met de commerciële productie van ’s werelds eerste bipolaire NiMh batterij die niet alleen minder kostbare mineralen bevat, maar ook een lagere kostprijs heeft voor dubbel zoveel densiteit in vergelijking met een gewone NiMh batterij. ​

Door gelijksoortige technieken toe te passen op Li-Ion batterijen in combinatie met verdere besparingen in het energieverbruik van voertuigen, verwacht Toyota tegen de tweede helft van dit decennium een daling van 50% voor de batterijkost per voertuig, zonder afbreuk te doen aan de actieradius. Daardoor zullen batterij-elektrische voertuigen betaalbaarder en toegankelijker worden. ​

Tijdens de langverwachte uiteenzetting over vastestofbatterijen bevestigde Gerald Killmann dat op basis van prototypetests van vorig jaar, deze waarschijnlijk zullen geïntroduceerd worden in hybride voertuigen gevolgd door de verdere uitrol in batterij-elektrische voertuigen naarmate vooruitgang wordt geboekt in vermogen, actieradius en laadtijd.

Uitbreiding van geëlektrificeerd aanbod ondersteunt verdere groei

TME verwacht in 2021 1.07 miljoen voertuigen te leveren, voor een marklaandeel dat geschat wordt op 6.3% - een nieuw record en een stijging van 80.000 eenheden in vergelijking met 2020. Voor 2022 mikt TME op de verkoop van om en bij de 1.3 miljoen voertuigen voor een marktaandeel van 6.5% – een volgend nieuw record.

De verwachte stijging met 230.000 eenheden tussen 2021 en 2022 wordt onderbouwd met een sterk productaanbod, gebaseerd op een ruime beschikbaarheid van TNGA-platformen en de hoogste elektrificatiemix ooit, die momenteel rond de 70% bedraagt.

De stijging wordt ook ondersteund door de lancering van nieuwe modellen, waaronder de bZ4X, de Aygo X, de GR86 en de Corolla Cross.

Persbericht in PDF 20211202_Press Release_Corp Key Messages_Kenshiki_NL.pdf - 559 KB
Story image
Ellen De Wilde PR Manager Toyota & Lexus BeLux
Corporate
Over Toyota Belgium NV/SA