Persdossier Toyota Mirai

Persdossier Toyota Mirai

Toyota: Pionier inzake ecologische duurzaamheid

 

  • De huidige milieu-uitdagingen en de respons van Toyota
  • Hoe kan een brandstofcelvoertuig bijdragen tot het milieu?
  • Brandstofcelwagens populariseren om te evolueren naar een maatschappij op waterstofenergie

 

De huidige milieu-uitdagingen en de respons van Toyota

Deskundigen schatten dat de wereldbevolking tegen 2050 zal aangroeien tot 9,6 miljard mensen. Dat zal de productie van voertuigen ongetwijfeld verhogen, met een nog hoger verbruik van fossiele brandstoffen als gevolg. Dat zal op zijn beurt problemen zoals klimaatverandering, de opwarming van de aarde en luchtvervuiling in de hand werken.

Er worden twee strategieën gebruikt om milieuproblemen als gevolg van het massale gebruik van fossiele brandstoffen het hoofd te bieden.

De eerste bestaat erin om minder aardolie te verbruiken. Door gebruik te maken van zuinige motoren met een hoog thermisch rendement en tal van geavanceerde technologieën geven hybridewagens als geen ander aan hoe men minder aardolie kan verbruiken.

De tweede strategie bestaat in het diversifiëren van de energiebronnen. Energiediversificatie is een erg breed concept en Toyota werkt al decennialang aan de diversificatie van autobrandstoffen en aandrijfsystemen. Elke alternatieve brandstof heeft zijn specifieke eigenschappen en Toyota is er zeker van dat waterstof een van de meest veelbelovende technologieën voor een schone toekomst is. Waterstof is een milieuvriendelijke energievector die op verschillende manieren kan worden geproduceerd, onder meer met zonne- en windenergie maar ook met biobrandstoffen en aardgas. De onderneming investeert dan ook zwaar in brandstofcelvoertuigen op waterstof.

Hoe kan een brandstofcelvoertuig bijdragen tot het milieu?

Een brandstofcelwagen rijdt op waterstof in plaats van benzine of diesel. Zijn motor draait meerbepaald op elektriciteit die wordt opgewekt door een chemische reactie tussen waterstof en zuurstof in een brandstofcel. Het enige nevenproduct van een rijdende brandstofcelwagen is waterdamp. Er worden geen schadelijke emissies uitgestoten zoals CO2 (een belangrijke oorzaak voor de opwarming van de aarde), SO2 en NOx (oorzaken van luchtvervuiling). Bovendien rijden brandstofcelwagens niet alleen emissievrij, maar zijn ze ook bijzonder praktisch. Ze hebben een royaal rijbereik en kunnen erg snel worden bijgetankt.

Die combinatie van nuluitstoot en functionaliteit is de reden waarom Toyota brandstofcelwagens als de ideale eco-auto's positioneert.

Brandstofcelwagens populariseren om te evolueren naar een maatschappij op waterstofenergie

Brandstofcelwagens (FCV) tonen zich bijzonder energiezuinig, hebben een groot rijbereik, laten zich snel bijtanken en stoten enkel waterdamp uit tijdens het rijden. Een veelbelovende milieutechnologie dus, die met recht en reden de 'ideale eco-auto' mag worden genoemd. Tegelijk vereisen FCV's echter een bijzondere infrastructuur, in de vorm van waterstoftankstations. Vanaf 2015 zullen deze stations wereldwijd worden uitgebouwd. De mate waarin dat gebeurt, zal bepalend zijn voor het toekomstige succes van waterstofauto's.

Toyota werkt al drie decennia lang aan de ontwikkeling van FCV's. Terwijl de wereld nu pas begint na te denken over de creatie van een maatschappij op waterstofenergie, waagde Toyota zich reeds in 1992 aan de brandstofceltechnologie. De kerntechnologieën daarvoor – de brandstofcelstack en de waterstoftanks – werden onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en die ontwikkelings- en productietechnologieën zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot grote troeven voor Toyota. Na de ontwikkeling en perfectionering van de noodzakelijke technologieën is Toyota nu klaar om zijn eerste brandstofcelwagen op de markt te brengen. Die wagen kreeg de naam Mirai, het Japanse woord voor 'toekomst'.

 

U vindt hieronder het volledige persdossier.

Over Toyota Belgium NV/SA