Steeds betere wagens bouwen: vooruitgang in kaart gebracht

"Door plotse en drastische veranderingen in de sector volstaan traditionele denkwijzen en een conventionele manier van zakendoen niet langer om een duurzame groei te garanderen. We zijn op een punt gekomen waarop we een nieuw businessmodel moeten uitwerken." - Akio Toyoda, president van Toyota

Toyota City, Japan, 26 maart 2015 — Sinds de aankondiging van zijn 'Global Vision' vier jaar geleden heeft Toyota een enorme stap gezet naar duurzame groei door steeds betere wagens te bouwen. Een evolutie die een nieuwe aanpak vereiste wat de productie van auto's betreft. Met als belangrijkste doelstellingen een aanzienlijk verbeterde productontwikkeling en meer concurrerende productievestigingen. Deze ambitieuze missie steunt op de TNGA-architectuur (Toyota New Global Architecture) en onze ervaren en bekwame werkkrachten.

Akio Toyoda, directeur van Toyota, geeft een woordje uitleg bij de groei: "Ik wil dat 2015 een jaar wordt waarin we doordachte maar gedurfde stappen zetten naar duurzame groei. Dit kan door nieuwe modellen te lanceren met de TNGA-architectuur, maar ook door gebruik te maken van deze bewuste pauze om onze concurrentiekracht te vergroten. In het kader van de nieuwe managementstructuur die we deze maand aankondigden, is het belangrijk dat we ons concurrentievermogen verbeteren. Een taak waarin ook ons personeel een cruciale rol speelt. We willen een bedrijf zijn dat duurzaam groeit: een boom met een sterke stam."

Betere wagens dankzij TNGA

Om de basisprestaties van de wagen en de aantrekkingskracht van het product aanzienlijk te verbeteren, gaat Toyota resoluut voor een innovatieve en geïntegreerde ontwikkelingsaanpak voor de aandrijvingsonderdelen en de voertuigplatformen. De ontwikkeling van wagens wordt bovendien gegroepeerd. Op die manier wil het merk het strategisch delen van onderdelen en aandrijvingscomponenten aanmoedigen. Toyota streeft daarbij naar een daling van 20 % of meer van de benodigde middelen voor de ontwikkeling. Door nog nauwer samen te werken met zijn leveranciers wil Toyota de kosten nog verder drukken om de resterende middelen vervolgens te herinvesteren in de ontwikkeling van geavanceerde technologieën en de aantrekkingskracht van zijn producten.

Nieuwe aandrijvingsonderdelen
De aandrijvingsonderdelen vormen het kloppende hart van elk voertuig. De ontwikkeling ervan moet worden afgestemd op die van de voertuigplatformen. Die laatste vormen op hun beurt de basisstructuur van alle wagens. Om de rijprestaties en het verbruik te verbeteren en tegelijkertijd een meer aantrekkelijk design en een verbeterd weggedrag te garanderen, richt Toyota zich op de gezamenlijke ontwikkeling van aandrijvingen en platformen. Met als resultaat een lager zwaartepunt, lichtere en compactere onderdelen en een consistent design dankzij modularisering. Door de thermische efficiëntie van de motoren en de efficiëntie van de energieoverdracht in de transmissie te verbeteren, slaagde Toyota erin om de algemene brandstofefficiëntie van zijn aandrijvingen met ongeveer 25 % te verbeteren. Het totale vermogen steeg met meer dan 15 %. Bovendien verwacht Toyota dat het de algemene brandstofefficiëntie van zijn hybridesystemen met meer dan 15 % kan optimaliseren. Dit dankzij een herwerkte lay-out van de rijeenheid en kleinere elektromotoren, omvormers en batterijen. Toyota zal zijn nieuwe aandrijflijnen dit jaar geleidelijk aan lanceren en blijft verder werken aan de ontwikkeling van innovatieve nieuwe hybridesystemen, transmissies en motoren.

Nieuwe voertuigplatformen
Toyota heeft nieuwe platformen ontwikkeld op basis van innovatieve verbeteringen van de onderkant en de ophanging van de wagen. Door het zwaartepunt van de aandrijvingsonderdelen te herpositioneren en te verlagen, slaagde het merk erin om zijn wagens een aantrekkelijk laag design te geven, evenals een responsief rijgedrag, hoogstaande rijsensaties en een optimale bescherming bij aanrijdingen die niet alleen de veiligheid maar ook de gemoedsrust verhoogt. Met die nieuwe koetswerkstructuur wil Toyota eerst en vooral de algemene koetswerkstijfheid verhogen met 30 tot 65 %. Vervolgens wil het de stijfheid verder verbeteren door de koetswerkonderdelen met laserlastechnologie aan elkaar te lassen. Toyota zal zijn nieuwe platformen dit jaar introduceren op een middelgrote voorwielaangedreven wagen. Daarna volgen specifieke nieuwe platformen voor compacte en grote voorwielaangedreven wagens en voor achterwielaangedreven wagens. Toyota verwacht dat ongeveer de helft van zijn wereldwijd verkochte wagens in 2020 zal uitgerust zijn met de nieuwe platformen.

Verbetering van Toyota's productiesystemen

Nadat Toyota besloot om een bewuste pauze in te lassen om zijn concurrentiekracht te vergroten, werden de plannen voor nieuwe productievestigingen even opgeborgen. Ondertussen denkt het merk na over hoe het zijn bestaande fabrieken en faciliteiten ten volle kan benutten en hoe het de nodige kapitaalinvesteringen in fabrieken kan drukken wanneer er nieuwe modellen gelanceerd worden. Toyota gaat bovendien na hoe het zijn fabrieken competitiever kan maken door de vereiste investeringen in de oprichting van nieuwe fabrieken aanzienlijk te verminderen en door tegelijkertijd de milieuprestaties en de veiligheid te optimaliseren.

Om zijn producten nog aantrekkelijker te maken, ontwikkelt Toyota productietechnologieën die het gemakkelijker maken dan ooit om nieuwe designs en functies ook concreet vorm te geven. Toyota investeert tot slot ook extra in zijn personeel alvorens een nieuwe fase van duurzame groei aan te vatten.

De bestaande fabrieken en faciliteiten ten volle benutten
Sinds 2013 streeft Toyota naar meer flexibiliteit van zijn productielijnen. Om zelfs de kleinste capaciteitsoverschotten in elke fabriek te benutten, wordt de productie van dezelfde modellen over verschillende vestigingen heen verenigd en wordt de operationele beschikbaarheid gestaag opgedreven. Toyota is er vervolgens in geslaagd om zijn totale globale belastingsfactor (benuttingsgraad van de productielijnen) op te trekken tot meer dan 90 % (ten opzichte van ongeveer 70 % in 2009.

Minder investeringen nodig om nieuwe modellen te produceren
Toyota wil dit jaar de kapitaalinvesteringen die nodig zijn om een productielijn klaar te stomen voor een nieuw model met ongeveer 50 % verminderen in vergelijking met 2008. Deze doelstelling omvat tevens de productie van nieuwe motoren, transmissies en gerelateerde onderdelen.

Hoewel de lancering van de nieuwe TNGA-platformen en aandrijvingsonderdelen tijdelijk extra investeringen vraagt in de productielijn, wordt verwacht dat de inspanningen om de benodigde investeringen te drukken toch tot lagere investeringsbedragen zullen leiden dan in 2008. Bovendien maakt het systeem van strategisch delen van onderdelen en componenten van het TNGA-platform het mogelijk om meerdere platformen en aandrijvingsonderdelen toe te voegen aan een lijn voor gemengde productie. Hierdoor zal Toyota flexibel kunnen inspelen op de veranderende vraag en aanzienlijk minder moeten investeren in de productielijn.

Het concurrentievermogen van de fabrieken verhogen
Toyota combineert de resultaten van zijn inspanningen om de concurrentiekracht van zijn fabrieken te verhogen. Het kan daarbij terugvallen op de denkwijze en technologieën die aan de basis liggen van de steeds betere wagens op het vlak van productietechniek. Het merk wil dan ook afwijken van de platgetreden paden door productiesites uit te bouwen die competitief zijn en afgestemd zijn op een duurzame groei.

Toyota bereikt ook stilaan het punt waarop het de investeringen die nodig zijn voor een nieuwe fabriek met ongeveer 40 % kan drukken in vergelijking met 2008. De voornaamste factoren die hiertoe bijdragen zijn onder andere maatregelen om de productielijnen te vereenvoudigen en af te slanken, zoals de downsizing van de lakcabinefaciliteiten en de overschakeling naar compacte uitrusting die kan worden geïnstalleerd op de fabrieksvloer. De huidige fabrieken daarentegen vereisen vaak een volumineuze uitrusting die moet worden opgehangen aan het plafond of moet worden bevestigd in de fabrieksvloer. De vermindering van de vereiste investeringen maakt middelen vrij.

Daarnaast maakt Toyota zijn fabrieken ook milieuvriendelijker dankzij een verbeterd energiebeheer. Er wordt dan ook verwacht dat de nieuwe fabrieken 55 % minder CO2 zullen produceren dan traditionele vestigingen.

Verder bouwend op deze projecten wil Toyota overschakelen op fabrieken die altijd competitief zijn in plaats van fabrieken die volumeafhankelijk zijn.

Steeds betere wagens op het vlak van productietechniek
Toyota gebruikt de middelen die het bespaart met zijn investeringsbeperkende initiatieven om nog aantrekkelijkere producten te ontwikkelen op het vlak van productietechniek. Die nieuwe en hoogstaande productietechnologieën vinden nu al hun weg naar tal van in serie geproduceerde modellen. We denken daarbij aan revolutionaire vormtechnologieën die de productie van uiterst stijlvolle componenten mogelijk maken en de ontwikkeling van nog meer geavanceerde lastechnologieën voor nog meer koetswerkstijfheid.

Over Toyota Belgium