TMC kondigt verkoop- en productievooruitzichten aan voor 2015

Toyota Motor Corporation (TMC) kondigt onderstaande verkoop- en productievooruitzichten aan voor 2015, inclusief die voor dochterondernemingen Daihatsu Motor Co., Ltd. en Hino Motors, Ltd.

Verkoop- en productievooruitzichten 2015

 

Toyota

Daihatsu

Hino

Total

Japanse verkoop*1

1.450.000 (-7%)

600.000 (-15%)

50.000 (-9%)

2.100.000 (-9%)

Verkoop buiten Japan

7.730.000 (2%)

200.000 (-3%)

120.000 (10%)

8.060.000 (2%)

Wereldwijde verkoop

9.180.000 (0,4%)

800.000 (-13%)

170.000 (3%)

10.150.000 (-1%)

Japanse productie*2

3.130.000 (-4%)

690.000 (-12%)

150.000 (-8%)

3.970.000 (-6%)

Productie buiten Japan*3

5.880.000 (3%)

310.000 (-2%)

50.000 (131%)

6.240.000 (3%)

Wereldwijde productie

9.010.000 (0,1%)

1.000.000 (-9%)

200.000 (7%)

10.210.000 (-1%)

*1Inclusief productie buiten Japan; *2Inclusief kits voor montage buiten Japan; *3Exclusief kits van Japan

Eenheid = één voertuig; alle cijfers werden afgerond;
( ) wijziging in procent t.o.v. het resultaat van vorig jaar.

Referentie: Verkoopresultaten 2014
 

 

Toyota

Daihatsu

Hino

Total

Japanse verkoop*

1.554.000 (-2%)

708.000 (7%)

57.000 (19%)

2.320.000 (1%)

Verkoop buiten Japan

7.593.000 (3%)

207.000 (-0.1%)

111.000 (-3%)

7.911.000 (3%)

Wereldwijde verkoop

9.147.000 (2%)

915.000 (5%)

168.000 (4%)

10.231.000 (3%)

*1Inclusief productie buiten Japan; *2Inclusief kits voor montage buiten Japan; *3Exclusief kits van Japan

Eenheid = één voertuig; alle cijfers werden afgerond;
( ) wijziging in procent t.o.v. het resultaat van vorig jaar..

De hierboven vermelde cijfers zijn gebaseerd op inschattingen en veronderstellingen op basis van de momenteel beschikbare informatie en andere factoren. Er is geen garantie dat de eigenlijke resultaten zullen beantwoorden aan deze vooruitzichten. De inschattingen en veronderstellingen gaan immers gepaard met onzekerheden. Bovendien hangen deze resultaten ook af van mogelijke schommelingen die ontstaan door wijzigende omstandigheden wereldwijd.

Over Toyota Belgium