Toyota, Air Liquide en CaetanoBus bundelen krachten om de ontwikkeling van waterstofmobiliteit in Europa te versnellen

Toyota, Air Liquide en CaetanoBus bundelen krachten om de ontwikkeling van waterstofmobiliteit in Europa te versnellen

  • Toyota Motor Europe, Air Liquide en CaetanoBus hebben Memorandum of Understanding voor de uitbreiding van waterstofmobiliteit ondertekend
  • Overeenkomst is gericht op nauwere samenwerking bij de ontwikkeling van mogelijkheden voor waterstofmobiliteitsprojecten in verschillende Europese landen
  • Doel is samenwerking om geïntegreerde ecosystemen tot stand te brengen waar tegelijkertijd in de vraag naar en het aanbod van waterstof wordt voorzien

Air Liquide, CaetanoBus en Toyota Motor Europe hebben een Memorandum of Understanding ​ ondertekend om geïntegreerde waterstofoplossingen te ontwikkelen. Hiertoe behoort de ontwikkeling van infrastructuur en wagenparken om de uitbreiding van waterstofmobiliteit voor zowel lichte als zware voertuigen te versnellen. Het partnerschap weerspiegelt de gedeelde ambitie van de drie partners om het vervoer koolstofvrij te helpen maken en de ontwikkeling van lokale waterstofecosystemen voor meerdere mobiliteitstoepassingen te versnellen.

De drie bedrijven zullen hun complementaire expertise gebruiken om de volledige waardeketen van waterstofmobiliteit aan te pakken, van de productie van hernieuwbare of koolstofarme waterstof, de distributie en tankinfrastructuur tot de toepassing van waterstof in verschillende voertuigsegmenten. In eerste instantie zal de nadruk liggen op personenauto’s, lichte bedrijfswagens en bussen, met als verdere doelstelling om het segment van de zware vrachtwagens te versnellen.

Door gezamenlijke mogelijkheden te verkennen, zullen de drie belangrijke spelers op het gebied van waterstofmobiliteit bijdragen aan het ontstaan van nieuwe waterstofecosystemen in Europa, een belangrijke stap om de vraag te stimuleren en de toegang tot waterstof voor andere mobiliteitstoepassingen te vergemakkelijken. Hiertoe behoren de infrastructuur en tankstations, maar ook geïntegreerde voertuigaanbiedingen (leasing en service) voor klanten zoals taxibedrijven, wagenparkexploitanten, lokale overheden en anderen. De integratie van verschillende toepassingen en projecten binnen een waterstofecosysteem, waar vraag en aanbod bij elkaar komen, is bedoeld om een opwaartse spiraal tot stand te brengen, waardoor de totale waterstofinfrastructuur verder tot wasdom kan komen. Dit initiatief is een nieuwe stap op weg naar ontkoling, die in overeenstemming is met de sterkere focus van Europese regeringen en de gereedheid van waterstoftechnologieën.

“Wij zijn verheugd over de mogelijkheid om de ontwikkeling van waterstofclusters uit te breiden door onze krachten te bundelen. Toyota heeft als taak om de waterstoftoepassingen in het ecosysteem te introduceren en door samenwerking met onze partners willen we het gebruik van waterstof als koolstofneutrale oplossing voor mobiliteit versnellen en intensiveren. Dit zal de kosten van waterstof en de bijbehorende infrastructuur geleidelijk verlagen, terwijl de business case voor veel toekomstige toepassingen, waaronder mobiliteit, wordt verbeterd”, zegt Matt Harrison, President en CEO van Toyota Motor Europe.
Ellen De Wilde PR Manager Toyota & Lexus BeLux
Corporate
Over Toyota Belgium NV/SA