TOYOTA-MISSIE OM “GELUK VOOR IEDEREEN TE PRODUCEREN” ALS DEEL VAN ZIJN PROGRAMMA VOOR BEDRIJFSTRANSFORMATIE

TOYOTA-MISSIE OM “GELUK VOOR IEDEREEN TE PRODUCEREN” ALS DEEL VAN ZIJN PROGRAMMA VOOR BEDRIJFSTRANSFORMATIE

•    Toyota wil met zijn activiteiten een diepere impact hebben op de Sustainable Development Goals, door “mensen eerst” als kern van zijn missie te beschouwen
•    Toyota versterkt zijn engagement voor duurzaamheid, niet als iets waaraan we nu en dan eens denken, maar als kern voor alles wat we doen.
•    Het engagement van Toyota vormt een aanvulling op het milieuleiderschap in producten en diensten met klemtoon op diversiteit, inclusiviteit, gelijkheid van medewerkers en duurzame innovatie


Brussel, 9 december – Zoals Akio Toyoda onlangs aangaf, evolueert het vernieuwde sociale engagement van Toyota van “klanten op de eerste plaats” naar “mensen op de eerste plaats” en richt zich daarbij op de maatschappij in haar geheel. Deze missieverklaring vindt haar oorsprong in de eerste waarden van Toyota en beschrijft waarom het bedrijf zo nauw aansluit bij de Sustainable Development Goals als inspiratiebron voor zijn wereldwijde duurzaamheidsstrategie op lange termijn. Op Europees niveau volgt het bedrijf dit toonbeeld door via sociale en tewerkstellingspraktijken, bijvoorbeeld met zijn klemtoon op diversiteit en inclusie, aan de maatschappij bij te dragen.

Mensen op de eerste plaats 
Ter ondersteuning van zijn SDG-visie en de Green Deal-duurzaamheidsinitiatieven van de Europese Unie heeft Toyota Motor Europe (TME) de acties omschreven die op drie hoofdgebieden worden ondernomen:

Een – diversiteit en inclusie stimuleren in een driejarenplan voor transformatieve verandering, inclusief een initiële ambitie om tegen 2025 minstens 25% vrouwelijke vertegenwoordiging te realiseren in het bedrijfsmanagement op instapniveau.

Twee – het bedrijf wil gelijkheid van tewerkstelling verzekeren door duurzame tewerkstelling op lange termijn aan te bieden met eerlijkheid en kansen voor al zijn werknemers in Europa, door mogelijkheden voor carrière-ontwikkeling, opleiding en herscholing aan te bieden.

Drie – duurzame innovatie ondersteunen en stimuleren via initiatieven zoals de Toyota Startup Awards. Door mensen eerst te plaatsen en de maatschappij in haar geheel te willen bedienen, wenst Toyota te tonen hoe bedrijven en duurzaamheid onderling compatibele doelstellingen en activiteiten zijn.

Bedrijven en duurzaamheidsdoelstellingen
Verwijzend naar de Toyota-missie om geluk voor iedereen te produceren, vertelde Yumi Otsuka, Deputy Chief Sustainability Officer bij Toyota Motor Corporation (TMC) deze week op het TME Kenshiki Forum: “Als we willen transformeren van een automobiel- naar een mobiliteitsbedrijf en als we massaal geluk willen produceren, moeten we meer maken dan auto's, bestelwagens en vrachtwagens. We moeten ons scharen achter de Sustainable Development Goals, Green Deal en een betere toekomst” 

Otsuka-san legde uit hoe de ervaring en realisaties van Toyota een degelijke fundering vormen voor zijn toekomstige ambities: ontwikkelen van technologieën die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen reduceren, geëlektrificeerde voertuigen bouwen die kunnen helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, nieuwe technologie en design gebruiken om te streven naar nul verkeersdoden, en samenwerken met ambitieuze en visionaire partners om een “Woven City” te bouwen, als voorbeeld van een geconnecteerde en duurzame stedelijke gemeenschap van de toekomst.

Miguel Fonseca, TME Senior Vice President introduceerde de acties die Toyota Motor Europe onderneemt om zijn bedrijf om te vormen: “Dit zijn reële, belangrijke voorbeelden van de aanpassing van onze werkwijze. Ze vormen telkens het praktische bewijs dat Toyota zich aanpast aan en de leider wil zijn van een evoluerende wereld, niet alleen door nieuwe technologieën zoals brandstofcellen en batterij-innovaties te introduceren, maar ook door sociale bijdragen te leveren. Elk van deze initiatieven vormt een stap vooruit in onze missie om “menselijk geluk te bouwen”, een ongebruikelijke missie voor een wereldwijd actief bedrijf, maar een missie waar we trots op mogen zijn.”
 

Over Toyota Belgium NV/SA