Toyota schaalt Europese waterstofactiviteiten op met ‘Hydrogen Factory’

Toyota schaalt Europese waterstofactiviteiten op met ‘Hydrogen Factory’

  • Hydrogen Factory Europe moet de waterstofactiviteiten van Toyota verder laten groeien en een bredere uitrol van de waterstofecosystemen en -infrastructuur in Europa stimuleren
  • Waterstof levert een belangrijke bijdrage aan Toyota’s doel om in 2040 een CO2-neutraal bedrijf te zijn in Europa
  • Toyota’s brandstofceltechnologie van de volgende generatie wordt in 2026 op de markt gebracht en biedt langere levenscycli, een grotere actieradius en aanzienlijk lagere kosten
  • Brandstofcelsystemen van Toyota worden toegepast in een groot aantal mobiliteitstoepassingen, van personenauto’s tot lichte bedrijfswagens, zware vrachtwagens, touringcars en schepen

Toyota Motor Europe (TME) gaat een lokale bedrijfsactiviteit, de Hydrogen Factory Europe, opzetten. Deze moet zorgen voor een gecoördineerde aanpak van de commercialisering van waterstoftechnologie en -systemen, van ontwikkeling en productie tot verkoop en aftersales.

De Hydrogen Factory wordt verantwoordelijk voor de productie van een toenemend aantal brandstofcelsystemen en de ondersteuning van een steeds grotere groep van commerciële samenwerkingspartners, in lijn met de strategie van het bedrijf om in 2040 CO2-neutraal te zijn in Europa, tien jaar eerder dan Toyota’s wereldwijde doelstelling.

Gezien de gestage opmars van verschillende mobiliteits- en energieopwekkingstoepassingen verwacht Toyota dat Europa in 2030 een van de grootste markten voor waterstofbrandstofcellen ter wereld zal zijn. Groeiende investeringen en regelgevende maatregelen stimuleren de ontwikkeling en groei van de markt. Hierbij gaat het om een investering van 45 miljard euro uit de Green Deal van de Europese Commissie tussen nu en 2027. Verder heeft het Europees Vervoersinfrastructuurfonds 284 miljoen euro ongeveer een derde van zijn budget toegekend voor de installatie van waterstoftankstations.

De recente bevestiging van de richtlijn Hernieuwbare Energie (REDIII) vereist dat 42% van de waterstof die door de industrie in Europa wordt gebruikt, in 2030 afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen. Mede dankzij de plannen om waterstoftankstations met een onderlinge afstand van minimaal 200 km langs de TEN-T-corridors (trans-Europees vervoersnet) in de regio te bouwen, plaatst Europa zichzelf in het centrum van de waterstoftechnologie.

Thiebault Paquet, Vice President en Head of Fuel Cell Business van TME: “Europa laat zien dat het, net als wij, op lange termijn vertrouwen heeft in waterstof. We gaan door met de ontwikkeling van personenauto’s en andere lichte bedrijfswagens met brandstofcellen en hebben onze focus verbreed naar zwaar transport om de uitbreiding van een levensvatbare waterstofinfrastructuur te ondersteunen. We willen ons verder ontwikkelen en leren door te testen in ons eigen netwerk en met partners die onze aanpak delen.

De volgende generatie

Op basis van zijn uitgebreide ervaring ontwikkelt Toyota de volgende generatie waterstofbrandstofceltechnologie. De verwachting is dat deze toonaangevende prestaties zal leveren dankzij langere levenscycli en lagere kosten. De nieuwe brandstofceltechnologie, die in 2026 op de markt moet komen, heeft minder cellen maar een hogere vermogensdichtheid. De verwachting is dat het nieuwe brandstofcelsysteem een 20% grotere actieradius heeft, terwijl technische vooruitgang en hogere productievolumes helpen om de kosten met meer dan een derde te verlagen. Verder onderzoek is gericht op de mogelijkheden van schaalbare brandstofcellen met verschillende vermogens en het ontwerp van brandstoftanks met complexe vormen die compatibel zijn met voertuigen van verschillende groottes.

Een groeiend spectrum van mobiliteitstoepassingen

In 2015 introduceerde Toyota ’s werelds eerste in serie geproduceerde sedan op waterstofbrandstofcellen. De tweede generatie brandstofceltechnologie werd geïntroduceerd in de vernieuwde Mirai, die in 2020 op de markt kwam, en eerder dit jaar in de compleet nieuwe Toyota Crown in Japan, waarmee het bedrijf zijn inzet voor personenauto’s op waterstof opnieuw bevestigde.

Naast de voordelen van een grote actieradius en snel tanken bieden elektrische personenauto’s met brandstofcellen een emissieloos alternatief op plaatsen waar het opladen van batterij-elektrische auto’s niet haalbaar is. Onder die aanname breidt Toyota zijn onderzoek naar lichte FCEV’s verder uit. Eerder dit jaar werd het prototype van de eerste Hilux FCEV pick-up op waterstof onthuld. Het prototype, dat door een consortium onder leiding van Toyota in het Verenigd Koninkrijk is geproduceerd, laat zien hoe een brandstofcel in een pick-up kan worden ingebouwd wanneer een hoger laad- en trekvermogen vereist zijn.

Toyota integreert zijn brandstofceltechnologie ook al enkele jaren in zwaar transport en veeleisende toepassingen en heeft onlangs de strategische truckmarkt in Europa betreden met trucks op waterstof van de Franse fabrikant Hyliko en de in Nederland gevestigde VDL Groep. Toyota zal de VDL-trucks op waterstof gebruiken om zijn eigen logistieke activiteiten CO2-vrij te maken. Het bedrijf breidt ook zijn samenwerking met Corvus in Noorwegen uit voor toekomstige maritieme toepassingen, zoals schepen en vaartuigen. Verder zal het Franse GCK, een bedrijf dat zich richt op schone mobiliteit, de brandstofcelmodules van Toyota gebruiken om dieseltouringcars om te bouwen tot emissieloze waterstofvoertuigen.

 

 

 

Corporate
Over Toyota Belgium NV/SA