Skip to Content

Toyota test individueel gerobotiseerd transportmiddel voor het eerst op openbare weg in Japan

Toyota Motor Corporation (TMC) gaat in Tsukuba (Ibaraki prefectuur in Japan) de Winglet testen, een door Toyota ontwikkeld individueel gerobotiseerd transportmiddel dat rechtopstaand bestuurd wordt. De tests – de eerste met de Winglet op de openbare weg – zullen plaats vinden in een specifieke zone voor gerobotiseerde transportmiddelen in Tsukuba.
 

Het nieuwe compacte en gebruiksvriendelijke transportmiddel moet bijdragen tot een maatschappij waarin mobiliteit veilig, speels en toegankelijk is. De ergonomie en de capaciteiten van de machine bieden gebruikers heel wat nieuwe perpectieven in een moderne leefomgeving.

 

De tests, die lopen tot einde maart 2016*, hebben als doel de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de Winglet te evalueren met het oog op een toekomstig gebruik op voetpaden. Dit jaar ligt de focus vooral op veiligheid. Medewerkers van het National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) en ambtenaren van de stad Tsukuba zullen de machine gebruiken voor hun woon-werkverkeer en tijdens de spits om te onderzoeken of de Winglet veilig gebruikt kan worden in een omgeving met voetgangers en andere weggebruikers. In 2014 zal er eerder aandacht besteed worden aan de functionaliteit en het gebruiksgemak met onder andere analyses van de potentiële vraag naar het nieuwe transportmiddel en de impact van de Winglet op het gebruik van openbaar vervoer, op het dynamiseren van gemeenschappen en    op het milieu.

 

In Tsukuba, dat al enkele jaren geleden werd aangewezen als zone voor het testen van individuele gerobotiseerde transportmiddelen, worden al sinds 2011 tests uitgevoerd met allerhande soorten machines. Via de Winglet tests hoopt TMC het gebruik van dit soort transportmiddelen en dus ook de productie ervan te bevorderen in Japan.  Met haar status als Internationale Strategische Zone en milieuvriendelijke stad, moedigt Tsukuba innovatie aan die leidt tot een CO2-arme leefomgeving. TMC et Tsukuba zijn ervan overtuigd dat de tests van de Winglet zullen bijdragen tot de ontwikkeling van dit soort transportmiddelen, waardoor de milieu-impact van de bevolking beperkt wordt.

 

 

 

 

De Winglet tests in 2013 in een notendop

Uitrusting

Winglet van het lange type, 8 exemplaren

Testperiode

24 juli 2013 – 31 maart 2014

Deelnemers

Ongeveer 80 : medewerkers van het  National Institute of Advanced Industrial Science and Technology en ambtenaren vanTsukuba

 

*Fiscaal jaar  (van 1 april tot 31 maart).

Over Toyota Belgium