Vrachtwagens op waterstof maken Europees logistiek netwerk Toyota koolstofvrij

Vrachtwagens op waterstof maken Europees logistiek netwerk Toyota koolstofvrij

  • Toyota werkt samen met VDL Groep om bestaande zware vrachtwagens om te bouwen tot emissievrije vrachtwagens met behulp van modulaire brandstofcellen van Toyota
  • Logistieke partners gaan de nieuwe brandstofceltrucks gebruiken binnen het logistieke netwerk van Toyota Motor Europe
  • Koolstofvrij maken van Toyota’s logistieke netwerk is een volgende stap om de totale koolstofvoetafdruk van het bedrijf te verkleinen

Toyota Motor Europe (TME) heeft zijn krachten gebundeld met de Nederlandse VDL Groep om de markt voor emissievrije zware waterstoftrucks in Europa te veroveren met behulp van Toyota’s brandstofceltechnologie. De samenwerking beoogt het vervoer over de weg sneller koolstofvrij te maken. De strategie van TME is erop gericht om in 2040 volledig koolstofneutraal te zijn en dit is een belangrijke factor om dat doel te bereiken.

Het bedrijf ziet grote mogelijkheden voor het gebruik van waterstoftrucks om zijn logistieke routes koolstofvrij te maken. De lagere massa van waterstofsystemen maakt zwaardere ladingen mogelijk en het snel tanken van waterstof is essentieel voor vervoer met een hoge benuttingsgraad. Een truck kan net zo snel waterstof als diesel tanken en door hun gebruikspatronen en behoefte aan grotere hoeveelheden waterstof leveren vrachtwagens een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van een duurzame infrastructuur op belangrijke routes.

VDL Groep zal in de zomer van 2023 de eerste brandstofceltruck bouwen. In het najaar van 2023 worden dan nog meer voertuigen geproduceerd en beoordeeld op de logistieke routes van TME. Het project zal de kennis over de inzet van brandstofceltrucks bundelen en verder bijdragen aan de langetermijnvisie van Toyota om zijn logistiek koolstofvrij te maken en zijn koolstofvoetafdruk niet alleen door de elektrificatie van personenauto’s te verkleinen.

Brandstofceltrucks spelen ook een belangrijke rol bij de groei van het bredere Europese waterstofecosysteem. Ze dragen in hoge mate bij tot het koolstofvrij maken van het vervoer en een ecologische energietransitie. Zware vrachtwagens zijn cruciaal om een gezonde vraag- en aanboddynamiek voor waterstof tot stand te brengen. De winstgevende terugkoppeling zal de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur stimuleren en tegelijkertijd andere nieuwe mobiliteitstoepassingen mogelijk maken. De infrastructuur voor waterstoftrucks kan gewoon worden uitgebreid tot andere waterstofvoertuigen die dezelfde waterstoftankstations kunnen gebruiken. Dit nieuwe vrachtwagenproject is een van de vele projecten die Toyota onlangs met meerdere partners heeft opgezet, onder meer voor lichte bedrijfsvoertuigen, boten, treinen en bussen, met als doel de transitie naar een waterstofeconomie te versnellen.

Ellen De Wilde PR Manager Toyota & Lexus BeLux
Corporate
Over Toyota Belgium NV/SA